Hẳn dạo gần đây anh em cũng đều nhìn thấy các tin tức về việc Tether liên tục in USDT, và số lượng mỗi lần in đều rất lớn.

Vậy điều này có ý nghĩa như nào với thị trường?

Cơ Chế Bảo Chứng Của Tether

Tether luôn đảm bảo mỗi USDT được phát hành đều được bảo đảm bằng 1 USD trong Quỹ dự trữ của Tether.

Quỹ dự trữ của Tether được cấu thành bởi nhiều thành phần. Theo như báo cáo của Tether, Quỹ dự trữ có thành phần như sau: 82% Quỹ dự trự tồn tại dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền cũng như các giấy tờ có giá khác, 5% trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ và các kim loại quý, 8,73% các khoản cho vay có bảo đảm, và 4% các công cụ đầu tư khác.

Vốn Hóa Của Tether – USDT

Tether - Usdt In Tiền Và Tác Động Tới Thị Trường

Hiện nay, vốn hóa của USDT đang ở ngưỡng $79B, tăng hơn $15B nếu so với thời điểm cách đây 3 tháng. Hiện mốc vốn hóa này của USDT đang gần tiệm cận mốc ATH, kể từ sau sự kiện Terra. Nếu tính riêng việc in tiền, thì con số này ở đâu đó $5B.

Tác Động Của Việc In Tiền

Nhìn vào cơ cấu thành phần quỹ dự trữ, chúng ta có thể hiểu đơn rằng Tether chỉ in tiền khi và chỉ khi Quỹ dự trữ đó có một lượng tiền pháp định mới tương ứng.

Điều này chứng tỏ rằng đã có 1 lượng tiền đâu đó khoảng $5B được đổ vào thị trường Crypto. Càng nhiều tiền được in mới, càng có nhiều tiền mới từ thị trường được đẩy thẳng vào thị trường qua chính Tether.

Điều này chứng tỏ được sức hút và sự quan tâm vào thị trường Crypto đang lớn trở lại. Nên nhớ rằng trong giai đoạn tháng 8-9/2020, vốn hóa của Tether đã tăng từ $12B lên $15B, mở ra sau đó một thời kỳ hoàng kim của cả thị trường.

Với quan điểm mini-uptrend từ đầu năm tới giờ, việc vốn hóa của Tether liên tục tăng càng củng cố quan điểm này của mình. Với các con số được nêu trên, chúng ta đều phải thừa nhận rằng, thị Crypto đang được hưởng lợi bởi dòng tiền.

Theo dõi các bài viết khác của TK Research tại Facebook page: https://www.facebook.com/TKResearcher