Hẳn trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi, anh em ai cũng thấy được đợt tăng giá khủng khiếp của nhóm Fan Token nhỉ? Nếu anh em nào bắt được, thì xin chúc mừng. Còn không, cũng chẳng sao, còn tiền thì còn cơ hội. Không trend này thì còn trend khác, quan trọng là chúng ta rút được kinh nghiệm gì.

Hiệu Suất Của Nhóm Fan Token

Trong 2 ngày cuối tuần qua, đây là nhóm những đồng coin có hiệu suất tăng tốt nhất (tính từ đáy tới đỉnh tuyệt đối):

  • $OG: 400%
Og Fan 1
  • $JUV: 165%
Juv Fan
  • $APLINE: 156%
Apline
  • $ATM: 108%
Atm

Về mặt thời gian, nếu anh em để ý thị trường đôi chút, thì $OG là đồng coin tăng giá đầu tiên, liên tục tạo ra các đỉnh mới sau mỗi tiếng.

Đà tăng của $OG bắt đầu vào 15:00 7/4/2023, kéo theo đó là sự tăng giá của nhóm Fan token còn lại. Nếu xét về mặt hiệu suất, các fan token khác chỉ tăng giá khi $OG tăng hoặc đang đi sideway. Còn khi $OG giảm thì toàn bộ nhóm coin này đồng loạt giảm.

Bài Học Rút Ra

Chúng ta đều đồng ý rằng, với biến động giá như vậy, $OG là đồng coin dẫn đầu đà tăng giá của nhóm Fan token lần này. Với đà tăng của $OG như trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng tại bất kỳ thời điểm nào trong đà tăng giá đó, bất kỳ vị thế mua tại bất kỳ điểm nào của chúng ta đều có lợi nhuận. (Tôi biết là chẳng ai dám mua từ sau đoạn 7 đổ lên cả).

Nếu anh em lựa chọn các đồng coin khác bởi vì nghĩ rằng, $OG đã tăng quá nhiều và nhóm khác chưa tăng nhiều, thì nhiều khả năng vị thế của chúng ta sẽ không tạo ra quá nhiều lợi nhuận/ hoặc thậm chí là đu đỉnh do dính đà điều chỉnh của $OG.

Vì vậy, nếu giao dịch, hãy chỉ giao dịch đồng coin dẫn đầu. Bởi đó mới là nơi dòng tiền thực sự đang chảy về. Và một khi đồng coin dẫn đầu gặp vấn đề, thì nhiều khả năng cái trend đó đã đạt tới đỉnh.

Bài học này không chỉ áp dụng với Fan token, mà còn áp dụng với mọi trend khác trong thị trường.

Theo dõi các bài viết khác của TK Research tại Facebook page: https://www.facebook.com/TKResearcher